Die skool en koshuis is deeglik gesaniteer volgens Covid-regulasies.
Baie dankie aan die terreinpersoneel vir jul harde werk!
 
The school and hostel have been thoroughly cleaned according to Covid regulations.
A heartfelt word of thanks to our grounds team for their hard work.