TEGNIES

Hoërskool Nylstroom bied ‘n akademiese en tegniese studierigting aan. Leerders kan vanaf graad 10 tussen die twee rigtings kies.

Leerders wat die tegniese studierigting voltooi kry hul N3-kwalifikasie aan die einde van hul matriekjaar en het dus reeds ‘n kwalifikasie agter hul naam wanneer hulle begin werk soek.

Vakke: Verpligte vakke sluit in huistaal (bv. Afrikaans) en ‘n eerste addisionele taal (bv. Engels) asook Ingenieursgrafika en Ontwerp en Lewensoriëntering.  Keusevakke bestaan uit elektries (swaarstroom), siviel, wiskunde, tegniese wiskunde, wetenskap of tegniese wetenskap.  (Verwys na onderstaande table vir uiteensetting.)

Hoërskool Nylstroom beskik oor goed-toegeruste klaskamers waar die leerders eerstehands kennis maak met hul toekomstige werksomstandighede en toerusting.

Graad 10-12 Vakke

Vanaf Gr 10 word vakkeuses verdeel in ‘n akademiese studierigting of ‘n tegniese studierigting.

~

TEGNIESE STUDIERIGTING

VERPLIGTE VAKKE:

Twee tale:
1. Huistaal, bv. Afrikaans
2. 1ste add. taal, bv. Engels

3. Ingenieursgrafika en Ontwerp
4. Lewensoriëntering

Keuse vakke: 

AFDELING 1: (kies 1)

Elektries 
OF
Siviel 

AFDELING 2: (kies 2, kleure gaan saam)

Wiskunde OF Tegniese Wiskunde
Wetenskap OF Tegniese Wetenskap

ELEKTRIES

SIVIEL