Oud-Nylies

 • IS JY 'n OUD-NYLIE?

  Vul die vorm in en maak weer kontak met ander oud-Nylies! Hierdie besonderhede gaan op die webblad verskyn sodat jou klasmaats met jou kontak kan maak!
 • Die jaar waarin jy matriek geskryf het.
 • Dorp/Stad/Land waar jy nou woon.
 • Hierdie E-pos adres gaan op die webblad verskyn, sodat jou klasmaats jou kan kontak. Indien jy verkies, kan jy ook 'n sel of telefoonnommer intik.
 • 'Copy' en 'paste' jou Facebook url (uit die adreslyn bo) hier, sodat jou klasmaats met jou 'friends' kan maak!
 • Slegs vir Hoërskool Nylstroom kantoor gebruik:

  Hierdie besonderhede sal NIE op die web verskyn NIE. Dit sal vertroulik gehou word en sal nie buite die skool gebruik word, uitgegee of verkoop word NIE.
 • Ons beoog om ons oud-Nylies bymekaar te bring in 'n Oud-Nylie Bond, ons sal graag vir u meer inligting hieroor wil stuur. Maak seker u kontakbesonderhede is ingevul hiervoor. Indien u 'JA' kies is u onder geen verpligting nie, ons wil net graag meer inligting deurstuur.

Nylie Alumni/ae

 • Are you a Nylie at heart?

  Fill in this online form and make contact with your previous class mates! These details will be put on the website so that your former class mates can make contact with you!
 • The year that I wrote matric in.
 • The town/city/country you now live in.
 • This e-mail address will appear on this webpage, so that your class mates can contact you. You are welcome to either add your telephone or cell number as well.
 • 'Copy' and 'paste' your Facebook url (the address in the top line) here, so that your class mates can send you a friend request!
 • For use of Hoërskool Nylstroom admin only:

  The following details will NOT appear on the webpage. They will be kept confidential and will not be used outside of the school, given to a third party or sold.
 • We would like to start up a Nylie Alumni, where we bring together previous students to support the school and stay in contact with news and special events. We would like to send you more information about this. Please make sure your contact details are correct. If you should choose the 'YES' option, you are not committing to anything, merely asking for more information.