Dana Snyman is an award-winning South African journalist, writer and playwright. Snyman was born in Stellenbosch and matriculated from Nylstroom High School. He later followed a journalism course at the Pretoria Technikon before joining the Afrikaans newspaper Beeld as a crime reporter.

Dana Snyman is a Nylie Kwagga – we are proud!

Hy verduidelik aan Rachelle Greeff in Rapport (3 November 2009): “Omdat ek maar ’n afgetrokke, halfbot leerling was, het niemand – ek ingesluit – besef ek het skryftalent nie. En tog, ek dink mev Van der Merwe en mev Deist, wat in st 9 en in matriek my Afrikaans-onderwysers was, het my liefde vir letterkunde aangevuur. Hulle het ’n mens laat besef letterkunde is nie net woorde-op-papier nie. Letterkunde is die gevolg van ’n gestoei met belangrike lewenskwessies. Mev Deist het selfs ’n bietjie Freud vir ons verduidelik: die ego, die superego en die id. Dit het my nogal gehelp om my eerste (van vele) liefdesteleurstellings te verwerk.”

Dana matrikuleer in 1980 aan die Hoërskool Nylstroom.

Vold Dana Snyman op Facebook: https://www.facebook.com/dana.snyman/

Ken jy ‘n oud-Nylie wat presteer en sy merk in die wêreld maak? Vertel ons asseblief hieronder:

Do you know of a Nylie alumni who has an achievement we can share? Please let us know below.

Oud-Nylies presteer ~ Nylie alumni achievements

Is jy 'n oud-Nylie of ken jy 'n oud-Nylie wat presteer. Ons wil graag weet en spog! Vul asseblief die vorm in en heg 'n paar foto's aan indien moontlik. (Ons behou die reg om te publiseer)Are you a Nylie alumni or do you know one who has an achievement that we can boast about? Please fill in the form and attached any photos that we can post. (We reserve the right to publish)
  • Drop files here or
    • A way to stay in contact with this Nylie alumni (contact number and email) if possible ~ 'n Manier om kontak te hou met hierdie oud-Nylie (kontaknommer en e-pos) indien moontlik
    • Details of the person submitting this information ~ Besonderhede van die persoon wat hierdie nuus instuur
    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.