Waterberg Distrik toekennings – baie geluk Nylie onderwysers!

Geluk aan die personeel wat elk spog met die toekenning vir die beste prestasie in hul onderskeie vakke in die Waterberg distrik:
Me Hilda Snyman – Afrikaans, Eerste Addisionele Taal 
Melissa Oosthuizen – Geografie 
Isak Enslin – Rekeningkunde. 
Die Nylstroom kring spog met n derde plek vir die persentasie leerders wat geslaag het met toelating tot Graadstudies.

Congratulations to the teachers who received the award for being the best in their teaching subject in the Waterberg District:
Mrs Hilda Snyman – Afrikaans, First Additional Language
Melissa Oosthuizen – Geography 
Isak Enslin – Accounting
Nylstroom circle received third place for the percentage learners who passed with admission to Degree Studies.