Historiese Oorsig

‘n Kort historiese oorsig – Geneem uit die skooljoernaal van 1940.

Op 16 Januarie 1960 is die belangrikste mylpaal in die geskiedenis van die Nylstroomse Goewermentskool bereik en het die skeiding van laer-en hoër afdelings ‘n voldwonge feit geword.  Die offisiële opening is deur Ds Venter van die Gereformeerde Kerk waargeneem.

‘n Tweede belangrike mylpaal het op 15 Februarie 1940, presies 70 jaar gelede plaasgevind.  Sy Edele, Generaal Pienaar, die Administrateur het die skool amptelik tot ‘n hoërskool verklaar.  Die eerste jaar spog die skool met 156 dogters en 196 seuns op die register.  Die koshuis het 116 dogters en 130 seuns.

Aanvanklik was die naam, die Waterbergse Hoërskool.  Hier volg ‘n paar dagboekinskrywings:

Die eerste kwartaal, spog met heelwat aktiwiteite. ‘n Vol-skoolprogram en buitemuurse aktiwiteite.

Die skoolverpleegster besoek die skool.  Sekere leerders word na ‘n oogspesialis verwys.
Voortrekkerfunksie toon tekens van lewe en groei.  Die leerders het ‘n kamp langs die Nyl bygewoon.  Die kamp is aangebied en leerders is van Naboomspruit af aangery.
Die hoërskooldebatvereniging vergader ‘n Vrydagaand in die stadsaal – baie entoesiasties.  Heelwat leerders neem deel en sê hul sê.
Die CSV is toegespreek
Groot belangstelling in Voetbal en korfbal.

Sekere dinge bly maar net altyd dieselfde…

Gedurende die derde kwartaal kla leerders onderwysers aan en dringende aandag word daaraan geskenk.  Die leerders dreig, indien hulle ‘n toets sou skryf, sal die onderwyser sien wat met hom gaan gebeur… Die samewerking tussen leerders en onderwysers kort aandag!!

Daar is ook weer aan die ander kant, leerders wat vir twee periodes weg van die skool is, (slip) en dan weer terugkom…  Klink dit dalk bekend??? Dit gebeur al vir sewentig jaar.

Die einde van die vierde kwartaal is gevier met gesonde vermaak.  Net buite die dorp het onderwysers en leerders gekuier.  Daar was ‘n mooi gees van speletjies, worsbraai en voordragte.  Die aand om nege uur, was almal weer oppad huis toe.

Op Saterdag 30 November 1940 was daar skoolgehou.  Dis gedoen na ‘n skrywe van die Inspekteur van Onderwys, waarby toestemming verleen is om voortaan ‘n voorafgaande Saterdag skool te hou, sodat die leerlinge wat met die Vaalwatertrein moet vertrek, na die sluiting van die skool op Donderdag kan vertrek.

Op ‘n stafvergadering op 10 Desember 1940, is oor die leuse en kleure van die skool besluit:

Kleure:  donkergroen en Jakaranda-blou en silwer

Simbool – Die kameeldoringboom

Leuse:  Ek leef en sal lewe.

Dit was die einde van ‘n baie bedrywige eerste jaar vir die hoof, onderwysers en leerders.  ‘n totaal van 327 leerlinge op die register.

(Kort opsomming van gebeure in 1940.)

PRESTASIE IS ONS BELONING  –  ACHIEVEMENT IS OUR REWARD

 

2015 – ons is 75 jaar oud!

75-transparant

Skool se Verjaarsdag : 15 Februarie 2010 / School’s birthday : 15 February 2010

70-jaar