Mooi so! Jurie Human (regs), ’n onderwyser en hokkie-afrigter by Hoërskool Nylstroom, is verkies tot die Limpopo-hokkievereniging se uitvoerende komitee.
 
Well done! Jurie Human (right), a teacher and hockey coach at Hoërskool Nylstroom has been elected to the Limpopo Hockey Association’s executive committee.