Leiers vat raak:

Die Leerder Uitvoerende Komitee (LUK) en die Verteenwoordigende Leerlingraad (VLR) woon jaarliks ‘n leierontwikkelingskamp by waar hulle voldoende toegerus word vir hul taak.

Ons jeugleiers is ons toekomstige volwasse leiers en hul ontwikkeling is vir ons skool se erns.

Daar word ook uitgereik na die gemeenskap, deur verskeie instansies finansieel of deur skoolaksies by te staan.

Geesvanggeleenthede onder leiding van die leiers en personeel is hoogtepunte op die Nylie-kalender.

Leaders lead effectively:

The Learner Executive Council (LEC) and the Learner Representative Council (LRC) annually attend a leadership camp to prepare them for their task.

The young leaders of today are the country’s future leaders and we take this matter seriously.

The leaders of our school reach out to the community by being actively involved in assisting institutions financially or by supporting them through school functions.

Highlights on the Nylie calendar are occasions where enthusiasm is generated under guidance of the school leaders and staff.