5 Februarie 2020 in die Graad 10 Gasvryheidsklas:
MMMMmmmmm! Ons is ook honger! Heerlike pannekoek.

Welgedaan aan Graad 10 Gasvryheid vandag!

Today, 2 February 2020 in the Grade 10 Hospitality class:

Now we are also hungry! Well done Grade 10 Hospitality students today, making pancakes!