Die graad 11-leerders doen RLC-kringsimulasie in elektriese tegnologie (‘n tegniese studierigting). Dit is ‘n stroombaan wat ’n weerstand, induktor en kapasitor insluit. Die spanning tussen die verskillende komponente word vergelyk.
 
The Grade 11 learners do RLC circuit simulations in electrical technology (a technical field of study). This is a circuit that includes a capacitor, inductor and a resistor and the potential difference over the components are measured.