Die Gideons, ‘n wêreldwye organisasie wat gratis Bybels versprei, het gister besoek by Hoërskool Nylstroom afgelê. Inwoners wat aan die organisasie behoort, het ‘n Bybel aan elkeen van ons graad 8-leerders gegee. Die Gideons het reeds meer as ‘n miljoen Bybels wêreldwyd versprei.

The Gideons, a worldwide organisation that distributes Bibles free of charge, visited Hoërskool Nylstroom yesterday. Residents who are part of this organisation, gave a Bible to each of our grade 8 learners. The Gideons have distributed more than a billion Bibles worldwide.

#hoërskoolnylstroom   #nylies2021   #gideons   #nyliesgrade8   #nyliesgraad8