Our English drama group is working hard to perfect “Ansel and Gretel”, a revamped version of the old fairy tale. The piece will be on stage during our culture evening in the fourth quarter.
The group will also take part in several arts festivals.

Ons Engelse drama-groep oefen elke Woensdag hard aan hul verhoogstuk “Ansel and Gretel”, ‘n nuwerwedse weergawe van die ou sprokie. Die stuk sal gedurende die kultuuraand in die vierde kwartaal te siene wees.

Die groep gaan ook aan verskeie kunstefeeste deelneem.